Öğrenmeye Etki Eden Faktörler

renmeye etki eden faktrlerEğitim bireye toplumsal yaşamını sürdürebilmesi için sahip olması gereken bilişsel ve davranışsal bilgiler kazandırma sürecidir. Bu sürecin başarılı olabilmesi için eğitime etki eden faktörlerin kontrol altına alınması gerekir. Öğrenmenin başlamasında belirleyici en temel unsur kişinin öğrenmeye hazır olma durumudur. Kişi gerek bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yönden öğrenmeye hazır değilse öğrenme gerçekleşmez. 3 Yaşındaki bir çocuk kalemi ustaca kavrayamaz. Bunun temel nedeni çocuğun bedensel gelişimi ile alakalıdır. Küçük kasları gelişmemiş ve olgunlaşmamış birey kalemi tutmakta zorluk çeker. Kalemi kabaca tutmaya çalışır.

Öğrenme zihinsel bir süreçtir. Zihinsel yönden olgunlaşmayan bir bireye eğitim vermek çok zordur. Çok basit davranış örüntülerini öğretebilirsiniz. Üst düzey davranışların kazandırılması imkansızdır. Piaget 7-11 yaş aralığındaki çocukları somut işlemler döneminde incelemiştir. Bu dönemdeki çocuklarda soyut düşünme gelişmemiştir. Çocuk gelişimi uzmanları 7-11 yaşındaki bir çocuğa beş duyu organı ile görüp algılamadığı kavramların öğretilmesinin çok zor olduğunu söyler. Soyut kavramların 11 yaş ve üzerindeki çocuklara öğretilmesi gerektiğini söyler. Çünkü 11 yaş üstü çocuklarda zihinsel olgunluk oluşmuştur.

Zorla güzellik olmaz derler ya bu söz eğitim içinde geçerli bir sözdür. Öğrenmenin gerçekleşmesi için mutlaka bireyin öğrenmeye gönüllü ve istekli olması gerekir. Bugün eğitim dünyasında yaşanan sıkıntıların temel nedeni budur. Öğrencilerimiz öğrenmeye istekli olmadıkları için aile baskısıyla bir şeyleri zorla öğrenmeye çalışmaktadır. Çevresel baskılar öğrencilerin öğrenme düzeyini düşürmektedir. Öğrenmenin olması için bireyin öğrenmeyi istemesi gerekir. İyi güdülenmiş bir birey öğrenmeye daha hazırdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bana Ders Anlat © 2008-2020