C# Diziler

Ana sayfa Forumlar PROGRAMLAMA C# C# Diziler

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #16560
  Bahadir
  Üye

  C# Diziler
  Diziler için aynı tipteki verilerin tutulduğu bir koleksiyon diyebiliriz. Örneğin int verinin bir yığın şeklinde tutulması için dizileri kullanırız. C# da diziler referans tipinde değişkenlerdendir. C#’da tanımlanan tüm diziler System.Array sınıfından türemiş bir nesnedir. C# da diziler aşağıdaki gibi tanımlanır.
  [] = new [];

  10 adet integer veri tutan bir dizinin tanımlanması şu şekildedir
  int[] integerDizi = new int[10];

  bir dizinin boyutu sabittir. Dizi boyutunu belirlemek için başka bir değişkende kullanabilirsiniz.
  int boyut = 10;
  int[] integerDizi = new int[boyut];

  Diziyi tanımlama ve başlangıç değerlerini atama işlemini ayrı satırlardada yapabilirsiniz.
  int[] integerDizi;
  integerDizi = new int[10];

  Ayrıca dizileri tanımlarken, dizi içine atmak istediğiniz verileride belirterek dizi tanımlayabilirsiniz. Bunun için kullanacağınız veri tipine uygun olacak şekilde, süslü parantez içinde her biri virgülle ayrılmış dizi elemanlarını yazmanız yeterli.
  int[] integerDizi = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};

  Yukarıda 10 adet elemanı olan ve değerleri de verilmiş, integer tipinde verileri tutan bir dizi tanımladık. Eğer dizimiz string değerler tutacak olsaydı, süslü parantez içine yazdığımız elemanların her birini çift tırnaklar arasına almamız gerekirdi.
  string[] strDizi = { “Bahadir”, “Murat”, “Ahmet”, “Mehmet” };

  Dizi Elemanlara Ulaşmak
  Dizi elemanlarına ulaşmak için [indeks] indeks operatörünü kullanırız. Dikkat edilmesi gereken nokta C# da dizilerin elemanları 0. İndeksten başlar, yani eğer 5 elemanlı bir dizimiz varsa bu dizinin birinci elemanı 0. indekste son elemanı ise 4. indekstedir. 5 elemanlı bir dizinin 3. elemanına aşağıdaki gibi erişiriz.
  int[] integerDizi = { 1, 2, 3, 4, 5};
  int ucuncuEleman = integerDizi[2];

  Bir dizi içindeki elemanlara ulaşmak için basit bir örnek:
  int[] integerDizi = { 4, 8, 23, 64, 35 };
  for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine("Dizinin {0}. Elemanının Değeri = {1} ", i, integerDizi[i]); } Yukarıdaki kodun çalışması sonucu oluşan ekran görüntüsü: Dizinin 0. Elemanının Değeri = 4 Dizinin 1. Elemanının Değeri = 8 Dizinin 2. Elemanının Değeri = 23 Dizinin 3. Elemanının Değeri = 64 Dizinin 4. Elemanının Değeri = 35 Yukarıdaki örnekte bir dizi oluşturduk ve bu dizinin eleman sayısı kadar bir for döngüsü kurduk. Döngü içinde diziye ait elemanların değerlerine tek tek ulaştık. Peki kullandığımız dizinin eleman sayısını bilmeseydik nasıl döngüye girebilirdik. Bütün diziler System.Array sınıfından türemiş nesnelerdir demiştik. System.Array sınıfının Length diye bir özelliği vardır, doğal olarakda tüm dizilerinde bir Length özelliği olur. Dizimizin eleman sayısını dizininAdi.Length diyerek alabiliriz. Yukarıdaki örneği bu yöntemle yeniden yazacak olursak. int[] integerDizi = { 4, 8, 23, 64, 35 }; for (int i = 0; i < integerDizi.Length; i++) { Console.WriteLine("Dizinin {0}. Elemanının Değeri = {1} ", i, integerDizi[i]); } Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda bir önceki örneğimizle aynı sonucu üretir. Dizilerle ilgili dersimize devam etmeden önce diziler için kullandığımız foreach döngüsüne bakalım. foreach Döngüsü Diziler ve koleksiyonların elemanlarına erişmek için basit ve kullanışlı bir döngü çeşidi. Döngüler dersinde bahsetmedik çünkü dizileri anlatmadan foreach döngüsünü anlamaya çalışmak boşuna olacaktı. foreach döngüsünün yapısı aşağıdaki gibidir. foreach( in )
  {

  }

  Yukarıda for döngüsü ile yaptığımız örneğimiz foreach döngüsü ile yapalım.
  foreach (int diziElemanı in integerDizi)
  {
  Console.WriteLine(“Elemanın Değeri = {0} “, diziElemanı);
  }

  Çok daha basit ve kullanışlı olduğunu görebilirsiniz.
  ? Foreach döngüsü kullanırken ulaştığımız dizi elemanları readonly dir. Yani yukarıdaki örnek üzerinde anlatacak olursak foreach döngüsü içinde diziElemanı adlı integer değişkenin içerdiği değeri değiştiremezsiniz. Eğer değiştirmeye kalkarsanız Cannot assign to ‘diziElemanı’ because it is a ‘foreach iteration variable’ hatası alırsınız. Eğer yazdığınız uygulamada dizi elemanlarını döngü içinde değiştirmek istiyorsanız for döngüsü kullanmanızı tavsiye ederim.
  ? String tipindeki bir değişkende char tipindeki verilerin birleşmesinden oluşmuş bir dizidir. Öyleyse foreach döngüsü kullanarak aşağıdaki gibi bir stringin elemanlarını erişebilirsiniz.
  string metin = “Banadersanlat.com”;
  foreach (char harf in metin)
  {
  Console.WriteLine(“Harf = {0} “, harf);
  }

  #16561
  Bahadir
  Üye

  Foreach döngüsü dizilerde daha kullanışlıdır çünkü dizideki eleman sayısı kadar çalışır örnegin

  foreach(int bda in banadersanlat)
  console.writeline(bda)

  bunu for döngüsüyle yapsaydık diziye her eleman eklediğimizde/eksilttiğimizde for döngüsündeki sayı değerini değiştirmemiz gerekecekti.

  #16562

  Bahadır bey eğitim ve makaleleri siteye eklemeniz çok daha güzel olur. sayı arttığında, bir bütünlük oluştuğunda size ait bir başlık açarız.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.
Bana Ders Anlat © 2008-2017