58 soruda 4+4+4 Eğiitm sistemi

Ana sayfa Forumlar GÜNDEM 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 58 soruda 4+4+4 Eğiitm sistemi

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #15364

  Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitime dair soruları tek bir dosyada cevapladı.

  Toplam 58 soru ve cevabın yer aldığı açıklamada, yaş, imam hatip orta okulları, okul öncesi, norm fazlası öğretmenler gibi çok farklı konulardaki sorulara cevaplar verildi.

  ÖNSÖZ

  Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir. Bugün uluslararası toplumda, ilköğretim eğitiminin yetersiz kaldığı ve tüm nüfusun en azından lise düzeyinde eğitim alması gerektiği yaygın olarak kabul edilmiştir. 1970’li yıllardan itibaren ise OECD ülkelerinde lise eğitiminin çağ nüfusunun tamamına yaygınlaştırılması ve üniversite öncesi eğitimin süresini uzatarak, genç nüfusun mümkün olduğunca daha uzun süre eğitim alması yönünde politikalar oluşturulmuştur.

  Yine dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında; temel eğitim sürecini tek bir aşamada düzenlemek yerine, öğrencilerin yaş grupları ve fiziksel özellikleri temelinde bir kademelendirmenin tercih edildiği görülmektedir.

  Bu kapsamda öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıklarını dikkate almayan sekiz yıllık kesintisiz eğitimle ülkemizin en önemli zenginliği olan genç nüfusu bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmanın mümkün olmadığından hareketle eğitim sistemimizde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

  Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesidir.

  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Sonucu Getirilen Yenilikleri; öğretmenlerimize, yöneticilerimize, eğitim camiasına ve kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak üzere, merak edilen hususlar “12 Yıl Zorunlu Eğitim, Sorular – Cevaplar” başlığı altında toplanmıştır.

  Bu çalışmanın, yeni eğitim düzenlemesi hakkında zihinlerde beliren soruları aydınlatacağı inancı ve umuduyla, yeni eğitim- öğretim yılının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

  Ömer DİNÇER
  Milli Eğitim Bakanı

  I- GENEL SORULAR

  SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?

  SORU 2: Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?

  SORU 3: Bu yeni düzenleme nasıl çalışacak?

  SORU 4: Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayırıp tanımladınız?

  SORU 5: Bu Kanun yeterince tartışıldı mı?

  SORU 6: Böylesine kapsamlı bir düzenleme niçin Hükümet tasarısı olarak değil de teklif şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu?

  SORU 7: Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar olumsuz yaklaşıyorlar?

  SORU 8: Bu yeni sistem 2012 Eylül ayında uygulanacak mı?

  II- YAŞLA İLGİLİ SORULAR

  SORU 9: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?

  SORU 10: Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?

  SORU 11: 2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak?

  SORU 12: İlkokula kayıt nasıl yapılacak?

  SORU 13: Çocuklar daha erken yaşta okula başlayınca, yapılan eğitim onun için daha ağır kalmayacak mı?

  III- OKUL ÖNCESİ İLE İLGİLİ SORULAR

  SORU 14: Okul öncesi eğitim nasıl uygulanacak?

  IV- GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

  SORU 15: İlkokullardan ortaokullara kayıt nasıl olacak?

  SORU 16: Ortaokullara sınavla mı geçilecek?

  SORU 17: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip okullarına geçiş olacak mı?

  SORU 18: 2011 – 2012 eğitim – öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri liselere nasıl eçecek?

  SORU 19: Bu sistem özel okullara giriş konusunu değiştirecek mi? Üsküdar Amerikan, avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul bölümlerini tekrar açabilecekler mi?

  SORU 20: İstanbul Erkek, Galatasaray gibi okullara öğrenci geçişi nasıl olacak?

  SORU 21: Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) devam edilecek mi?

  SORU 22: Bu sistem lise ve üniversite giriş sınavlarında nasıl değişiklikler getirecek?

  V- MESLEKİ/TEKNİK EĞİTİM VE YÖNLENDİRME İLE İLGİLİ SORULAR

  SORU 23: Yeni düzenlemede ilk 4 sınıftan sonra mesleklere yönlendirme olacak mı?

  SORU 24: Mesleki ve teknik eğitime öğrenciler ne zaman başlayacak?

  VI- PROGRAMLA/MÜFREDATLA İLGİLİ SORULAR SORU 25: Yeni düzenleme için programlar değişecek mi?

  VII-SORU 26: Yeni düzenlemede program nasıl olacak?

  VIII-SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORULAR

  SORU 27: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?

  SORU 28: Seçmeli dersler hangi kademede başlayacak?

  SORU 29: Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?

  SORU 30: Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?

  SORU 31: Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken), toplumsal talepler dikkate alınacak mı? Örneğin, ilkokul öğrencilerine din eğitimi imkânı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 1. sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve mezheplere göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye’de konuşulan dillerin öğretimi talepleri de dikkate alınacak mı?

  VIII- ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SORULAR

  SORU 32: Anaokulu öğretmenleri 1. sınıflarda görev alacak mı?

  SORU 33: 5. sınıf öğretmenleri ne olacak?

  SORU 34: Ortaokullarda sınıf öğretmenleri görev alacak mı?

  SORU 35: Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?

  IX- HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ SORULAR

  SORU 36: İlkokuldan sonra özel okullar isterse hazırlık sınıfı açabilecek mi?

  X- FİZİKİ YAPI, ORTAOKULLAR VE OKULLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORULAR

  SORU 37: Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?

  SORU 38: Aynı okul binası farklı okul seviyelerince kullanıldığında yönetim nasıl oluşturulacaktır?

  SORU 39: Aynı okul binasında ilkokulla ortaokul ya da ortaokulla lise uygulaması nasıl olacak?

  SORU 40: Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Fen Liselerinin ortaokulları açılacak mı?

  SORU 41: Mevcut okulların fiziki yapısında bir düzenleme yapılacak mı?

  XI- ÇEŞLİTLİ SORULAR

  SORU 42: Kur’an-ı Kerim dersinde kıyafetler nasıl olacak?

  SORU 43: Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?

  SORU 44: Yatılı ilköğretim okullarında hangi öğrenciler okuyacak?

  SORU 45: Birleştirilmiş sınıf uygulamaları hangi kademede uygulanacak?

  SORU 46: Taşımalı eğitim devam edecek mi?

  SORU 47: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacak mı?

  SORU 48: İmam hatip okulları ile 4+4+4 konusunun bağlantısı nedir?

  SORU 49: İmam-hatip ortaokulları nasıl kurulacak?

  SORU 50: Karma eğitim devam edecek mi?

  SORU 51: Devam zorunluluğu nasıl olacak?

  SORU 52: Her kademede diploma verilecek mi?

  SORU 53: Yeni düzenlemede ikili öğretime devam edilecek mi?

  SORU 54: Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?

  SORU 55: Bu sistem nedeniyle kız çocuklarının erken evliliğinin yeniden gündeme geleceği ve artacağı yönünde de çok tartışma yapıldı. Bu sistem kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerine imkân veriyor mu?

  SORU 56: Kız çocuklarına yönelik ileri sürülen iddiaların bir benzeri de bu sistemin çocuk işçiliğini yaygınlaştıracağı yönünde gündeme getirildi. Bu sonucun meydana gelmesi mümkün mü?

  SORU 57: 12 yıllık zorunlu eğitim FATİH Projesini nasıl etkileyecek?

  SORU 58: FATİH Projesi ile ilgili ihalelerin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasının yolsuzlukla ilgisi nedir?

  CEVAP 58: Bu çirkin iftiraları ortaya atanlar öncelikle mevcut mevzuata ve bu Kanunda yer alan ifadelere dikkatli bir şekilde baksınlar, incelesinler; bundan sonra iddialarını devam ettıreceklerse somut bilgi ve belgelere dayalı olarak konuşsunlar. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde (a) harfinden (s) harfine kadar (18 alan) ve geçici 7 nci maddesi ile hangi alanlardaki mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayacağı düzenlenmiştir. İstisna tutulan alanlardaki ihaleler ise hiçbir kurala tabi olmaksızın yapılmamakta, bu alanlara yönelik çıkarılan yönetmeliklerle ihalelerin usulleri ve yapılışları düzenlenmektedir.

  Kanunda da belirtildiği gibi, FATİH Projesi ile ilgili ihaleler şeffaflığın, rekabete açıklığın ve kamu yararı gözetilerek ülkede üretimin gerçekleştirilmesi, kritik teknolojilerin transferi, Ar-Ge’nin ülkemizde geliştirilmesi, istihdamının artırılması amacıyla Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatının dışına çıkarılmıştır.

  FATİH Projesi sadece bilgi işlem teknolojilerinin eğitim alanında kullanılmasını sağlamayacak, aynı zamanda ülkemizin bu alanda bir üretim üssü haline gelmesine doğrudan etki edecek ve cari açığın ciddi oranda azalmasına yol açacak bir projedir. Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihalelerde mesela yerli üretim şartı veya belirli oranlarda da olsa yerlilik şartı konulamamakta, ihale süreçleri ise oldukça uzun olmaktadır.

  Diğer taraftan bu konuyla ilgili yapılacak ihaleler Kamu İhale Kurumu ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bakanlığımızın ortak olarak hazırlayacakları ve Sayıştayın görüşünden geçecek bir yönetmelikle düzenlenecektir. Biz sadece adı geçen kurumların görüşlerini değil, bunların dışında da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak bu yönetmeliği hazırlamaktayız.

  Ayrıca idarenin yapacağı FATİH Projesiyle ilgili her türlü iş ve işlemler yargı denetimine de tabidir.

  http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.
Bana Ders Anlat © 2008-2017