Kategori: C# Yazılı dersler

CSS IMG Elementi Özellikleri

title=”başlık”   Resim üzerine fare geldiğinde bir açıklamanın çıkmasını sağlar. alt=”yazı”      Resimi temsil eden yazı. src=”resim url”   img elementinin resim dosyasının ad ve yolunun yazıldığı width=”genişlik sayısal”  Resimin genişliğini belirler.

C# ArrayList Metotları

Arraylist metotları Insert belirtilen pozisyona nesneyi ekler. Add nesneyi arraylist’in sonuna ekler. Remove belirtilen nesneyi siler RemoveAt belirtilen pozisyondaki nesneyi siler. Sort ArrayList içindeki elemanları sıralar.

C# Array.Sort

  Dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralar , örneğin elemanları 4,3,2,1 olan bir diziye uygulandığında dizi 1,2,3,4 şeklinde sıralanır. Kullanım şekli :  Array.Sort(dizi);   örnek; int[] banadersanlat = new int[] {4,3,2,1}; Array.Sort(banadersanlat); Console.Write(banadersanlat);

Teamspeak 3 Autostart Ayarı

Merhaba , Teamspeak 3 serverimizin autostart ayarını yapmak için yatqa programından serveradmin girişi yapıyoruz serverimizi seçiyoruz ve Staticstics bölümüne giriyoruz bu bölümden Auto start değerine bir kez tıklıyoruz ve no olan değer yes oluyor. http://imagesturk.net/images/2013/06/15/KtIjF.png

C# Açıklama Satırları

  -Bazı durumlarda programın çalışmasını daha iyi anlayabilmek için açıklama satırları yazarız açıklama satırlarının programın çalışmasına herhangi bir etkisi olmadığı gibi programın boyutunada bir etkisi yoktur. Tek satırlık açıklama yapmak için //açıklama birden fazla satırlı açıklama yapmak için /*açıklama*/ şeklinde kullanırız.

C# Formatlı Çıkış İşlemleri

# : Formatlı yazımda her bir sayı için # kullanılır. N: Sayıyı binlik basamaklara ayırarak yazdırır. X: Sayıyı HexDecimal olarak yazdırır. F: Sayıların virgülden sonraki basamak sayısını ayarlamada kullanılır. E: Sayıyı 10 üzeri şeklinde yazdırır. C: Sayıyı para birimi şeklinde yazdırır.

C# Array.Reverse

Array.Reverse Metodu Merhaba , C# Dilinde array.reverse metodu dizi eleman sırasını ters çevirmeyi sağlar yani 1,2,3,4 gibi elemanları olan bir dizi array.reverse uygulandığında 4,3,2,1 şekline olur. Kullanımı :  Array.Reverse(dizi);   Örnek  int[] banadersanlat = new int[] {1,2,3,4}; //Elemanları ters çevirmeden önce ekrana yazdıralım. Console.Write(banadersanlat); //Elemanları ters çeviriyorum ve ekrana yazdırıyorum. Array.Reverse(banadersanlat); Console.Write(banadersanlat);   Reverse özelliği […]

Bana Ders Anlat © 2008-2017